• Boek 3 Artikel 9 (3:9 BW)

    Natuurlijke en burgerlijke vruchten

    1. Natuurlijke vruchten zijn zaken die volgens verkeersopvatting als vruchten van andere zaken worden aangemerkt.
    2. Burgerlijke vruchten zijn rechten die volgens verkeersopvatting als vruchten van goederen worden aangemerkt.
    3. De afzonderlijke termijnen van een lijfrente gelden als vruchten van het recht op de lijfrente.
    4. Een natuurlijke vrucht wordt een zelfstandige zaak door haar afscheiding, een burgerlijke vrucht een zelfstandig recht door haar opeisbaar worden.