• Boek 3 Artikel 113 (3:113 BW)

  Inbezitneming

  1. Men neemt een goed in bezit door zich daarover de feitelijke macht te verschaffen.
  2. Wanneer een goed in het bezit van een ander is, zijn enkele op zichzelf staande machtsuitoefeningen voor een inbezitneming onvoldoende.

  Toelichting

  Is er sprake van bezit?

  Iemand kan een goed in bezit nemen door zichzelf de feitelijke macht daarover te verschaffen. Er wordt ook wel gesproken over inbezitneming.

  Als het goed in bezit van iemand anders is, dan is alleen machtsuitoefening onvoldoende. De machtsuitoefening moet zodanig zijn dat hierdoor het bezit van de ander teniet gaat. Dit moet worden beoordeeld naar de verkeersopvattingen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.