• Boek 3 Artikel 113 (3:113 BW)

    Inbezitneming

    1. Men neemt een goed in bezit door zich daarover de feitelijke macht te verschaffen.
    2. Wanneer een goed in het bezit van een ander is, zijn enkele op zichzelf staande machtsuitoefeningen voor een inbezitneming onvoldoende.