Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat is een onrechtmatige daad?

De onrechtmatige daad is geregeld in artikel 6:162 BW. Er ontstaat een verplichting tot schadevergoeding op grond van de wet voor iemand die een onrechtmatige daad pleegt jegens een ander. De onrechtmatige daad moet dan toerekenbaar zijn aan de dader.