Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat is bedrog?

Wat is bedrog

Bedrog is een van de wilsgebreken die de wet kent op grond van artikel 3:44 BW. Als een overeenkomst is gesloten onder invloed van een wilsgebrek, dan is de overeenkomst vernietigbaar. Bij bedrog is er sprake van opzet. Iemand heeft opzettelijk een handeling wel of niet verricht, met als doel dat de ander de overeenkomst zou sluiten. In artikel 3:44 lid 3 BW wordt ook wel gesproken van een ‘kunstgreep’. Iemand heeft opzettelijk een onjuiste mededeling gedaan, opzettelijk iets verzwegen wat wel verteld had moeten worden of door middel van een andere kunstgreep iemand ertoe gezet de overeenkomst te sluiten. Bij bedrog is er dus ook een causaal verband vereist. Als iemand deze kunstgreep niet had verricht, dan was de overeenkomst door de ander ook niet gesloten. Zonder deze kunstgreep had iemand de overeenkomst niet gesloten. Pas als daar sprake van is kan er sprake zijn van bedrog en is de overeenkomst – eventueel – vernietigbaar.