Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat zijn zaken?

een arbeidsovereenkomst

Wat zijn zaken? Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Dit volgt uit artikel 3:2 BW. Het moet dus gaan om dingen die voor menselijke beheersing vatbaar zijn. Een vermogensrecht of een vorderingsrecht valt dus niet onder de definitie van een zaak. De wet kent onroerende zaken en roerende zaken.

Menselijke beheersing

Als we het hebben over menselijke beheersing, dan bedoelen we fysieke beheersing. Als een object niet voor menselijke beheersing vatbaar is, dan is het in juridische zin dus ook geen zaak. Er bestaat een mogelijkheid dat een zaak eerst voor menselijke beheersing vatbaar was, maar dit verliest. Als een zaak bijvoorbeeld onbereikbaar wordt, dan is het niet langer voor menselijke beheersing vatbaar. Het moet dan gaan om praktisch onbereikbaar. Het is voor iemand praktisch gezien niet meer mogelijk om het voorwerp vast te houden bijvoorbeeld.

Stoffelijk

Het feit dat de objecten ook stoffelijk van aard moeten zijn, betekent dat iemand het object waarneembaar moet zijn. Je moet het voorwerp kunnen voelen, je moet het kunnen vasthouden. Als dit niet kan, dan valt het ook niet onder het begrip ‘zaak’ in de zin van artikel 3:2 BW. Dit betekent ook dat dingen als vermogensrechten of vorderingsrechten geen zaken kunnen zijn. Als je het niet kan vasthouden is het geen zaak. Iemand moet het via zijn zintuigen kunnen waarnemen. Dit betekent ook dat zoiets als een gedachte ook geen zaak kan zijn.