Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat is een rechtspersoon?

Wat is een rechtspersoonEen rechtspersoon is een organisatie die dezelfde juridische vermogensrechtelijke rechten en plichten  heeft als een natuurlijk persoon. Een rechtspersoon kan daarom overeenkomsten aangaan en verplichtingen op zich nemen. De gelijkstelling van een rechtspersoon met een natuurlijk persoon staat in artikel 2:5 BW.