Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat is aanvaarding van een aanbod?

Op grond van artikel 6:217 BW komt een overeenkomst tot stand door middel van aanvaarding van een aanbod. Als iemand een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst, moet de wederpartij dit aanbod aanvaarden. Zodra de wederpartij het aanbod heeft aanvaard, is er een overeenkomst tot stand gekomen.