Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat is conservatoir beslag?

Wat is conservatoir beslagAls je een vordering op iemand hebt, dan wil je graag dat die vordering wordt voldaan. Soms moet je echter naar de rechter om je vordering toegewezen te krijgen. Dus dat de rechter bepaalt dat de wederpartij geld moet betalen aan jou. Zo’n procedure kan lang duren. Als je zeker wil weten dat de wederpartij verhaalsmogelijkheden heeft om jouw vordering te voldoen, kan je een conservatoir beslag leggen op grond van artikel 700 Rv. Een kort geding procedure kan je bij de voorzieningenrechter verzoeken om conservatoir beslag te leggen op de goederen van een ander. Het gaat hierbij om het effect van blokkeren.