Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat is een vereniging?

een vereniging?Een vereniging is een verzameling van leden, die zich met een bepaald doel hebben georganiseerd in een rechtspersoon. Eventuele winsten mogen door een vereniging alleen voor dit doel worden aangewend. De vereniging mag winsten niet aan leden uitkeren. Een vereniging wordt in beginsel opgericht bij een notariële akte, dan is sprake van een formele vereniging. Als een notariële akte ontbreekt is sprake van een informele vereniging.