Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat is aanneming van werk?

Wat is aanneming van werkAls de overeenkomst binnen het bereik van artikel 7:750 BW valt, dan is er sprake van een aannemingsovereenkomst. Alleen dan val je onder het bereik van titel 12 van Boek 7 BW. Het moet gaan om een overeenkomst waarbij de een zich jegens de ander verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld.