• Boek 7 Artikel 750 (7:750 BW)

  Aanneming van werk

  1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld.
  2. Bestaat de tegenprestatie niet of niet geheel in geld, dan vindt deze titel toepassing, voor zover de aard van de tegenprestatie zich daartegen niet verzet.

  Toelichting


  Er staat dus dat het moet gaan om een verbintenis buiten een dienstbetrekking. Dat betekent dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW. Er mist hier namelijk een gezagsverhouding, die bij de arbeidsovereenkomst wel vereist is.

  Werk van stoffelijke aard

  Bij een werk van stoffelijke aard gaat het om een materiële prestatie. Er moet vooraf een resultaat zijn bepaald dat moet worden bereikt. Bij het tot stand brengen van een werk hoeft het niet te gaan om het vervaardigen van een nieuwe zaak. Het kan ook gaan om een bestaande zaak die bijvoorbeeld gerepareerd of bewerkt moet worden. Het bewerken van de zaak moet dan als doel hebben dat de kwaliteit ervan verbeterd wordt, in ieder geval beter dan vòòr de aanneming van werk.

  Jurisprudentie


  Geen jurisprudentie beschikbaar.