• Boek 7 Artikel 436 (7:436 BW)

    Voortzetten agentuurovereenkomst

    1. Een agentuurovereenkomst die na het verstrijken van de termijn waarvoor zij is aangegaan, door beide partijen wordt voortgezet, bindt partijen voor onbepaalde tijd op dezelfde voorwaarden.