• Boek 7 Artikel 851 (7:851 BW)

  Einde borgtocht

  1. De borgtocht is afhankelijk van de verbintenis van de hoofdschuldenaar, waarvoor zij is aangegaan.
  2. Borgtocht kan slechts voor toekomstige verbintenissen van de hoofdschuldenaar worden aangegaan, voor zover zij voldoende bepaalbaar zijn.

  Toelichting

  De borgtocht eindigt doordat de hoofdverbintenis – waarvoor de borg zich verbonden heeft – eindigt. Anders gezegd; zonder hoofdverplichting ook geen borgtochtverplichting meer.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Leeuwarden, 7 april 2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BI2399
  Komt er een einde aan een overeenkomst van borgtocht bij een buitengerechtelijke akkoord?