• Boek 7 Artikel 985 (7:985 BW)

    Verjaring rechtsvordering tegen verzekeraar

    1. Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van vijf jaar na de dag waarop die vordering opeisbaar is geworden, tenzij een langere termijn is bedongen.