• Boek 7 Artikel 280 (7:280 BW)

    Nakoming huurder termijn

    1. Alvorens op de voet van artikel 231 een ontbinding uit te spreken, kan de rechter de huurder een termijn van ten hoogste een maand toestaan om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.