• Boek 7 Artikel 50f (7:50f BW)

  Ontbindingstermijn zonder verplichtingen

  1. De consument wordt gedurende de termijn waarbinnen hij het in artikel 50d lid 1 bedoelde recht van ontbinding kan uitoefenen, niet verzocht om of verplicht tot:
   1. vooruitbetaling;
   2. de verstrekking van garanties;
   3. de reservering van geld op rekeningen;
   4. schuldbekentenissen, of
   5. betaling van enige andere vergoeding.
  2. Binnen de in het vorige lid genoemde termijn gedane vooruitbetalingen gelden als onverschuldigd betaald.