• Boek 7 Artikel 627 (7:627 BW)

    Geen loon bij niet verrichte arbeid

    1. Geen loon is verschuldigd voor de tijd gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht.