• Boek 7 Artikel 346 (7:346 BW)

    Tegenprestatie pachter

    1. De pachter is verplicht de tegenprestatie op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen.