• Boek 7 Artikel 734c (7:734c BW)

    Berekening tijdvlak van loondoorbetaling

    1. Voor de berekening van het tijdvak van 104 weken, genoemd in artikel 629 lid 1, worden de periode, bedoeld in artikel 734, waarin de zeevarende ziek aan boord is en de in artikel 734b lid 1 bedoelde periode in aanmerking genomen.