• Boek 7 Artikel 4 (7:4 BW)

  Bepaling koopprijs

  Wanneer de koop is gesloten zonder dat de prijs is bepaald, is de koper een redelijke prijs verschuldigd; bij de bepaling van die prijs wordt rekening gehouden met de door de verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen.

  Toelichting

  Bij een koopovereenkomst staat de koopprijs meestal vast. Soms kan het zo zijn dat hier geen afspraken over zijn gemaakt. De wet bepaalt hier dan hoe de prijs moet worden bepaald. Indien de hoogte van de prijs niet is afgesproken, wordt er uit gegaan van een redelijke prijs.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.