• Boek 7 Artikel 974 (7:974 BW)

    Dwingend recht

    1. Van de vormvoorschriften van de artikelen 966 lid 1 en 969 lid 1, tweede zin, en van de artikelen 972 en 973 kan niet worden afgeweken.