• Boek 7 Artikel 409 (7:409 BW)

    Dood opdrachtnemer

    1. Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood.
    2. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.