• Boek 7 Artikel 955 (7:955 BW)

    Verzekerde som

    1. De verzekerde som is het hoogste bedrag van de schadevergoeding tot uitkering waarvan de verzekeraar als gevolg van eenzelfde voorval kan worden verplicht, behoudens het bij artikel 959 bepaalde.
    2. Door een uitkering als bedoeld in lid 1, wordt de verzekerde som niet verminderd.