• Boek 7 Artikel 651 (7:651 BW)

    Recht op schadevergoeding

    1. De mogelijkheid een boete op te leggen laat het recht op schadevergoeding op grond van de wet onverlet. Echter mag de werkgever ter zake van een zelfde feit niet boete heffen en tevens schadevergoeding vorderen.
    2. Elk beding in strijd met de tweede zin van lid 1 is nietig.