• Boek 7 Artikel 412 (7:412 BW)

    Rechtsvordering tot afgifte van de stukken

    1. Een rechtsvordering tegen de opdrachtnemer tot afgifte van de stukken die hij ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop zijn bemoeiingen zijn geëindigd.