• Boek 7 Artikel 135 (7:135 BW)

    Beleentermijn

    1. De beleentermijn bedraagt ten minste twee maanden.
    2. Gedurende de beleentermijn en, in geval van verlenging, gedurende de verlengde beleentermijn, heeft de pandbelener te allen tijde recht op onverwijlde afgifte van de beleende zaak tegen terugbetaling van de ter beschikking gestelde geldsom en voldoening van de pandbeleningsvergoeding.