• Boek 7 Artikel 392 (7:392 BW)

    Instandhouding of ontwikkeling natuur en landschap

    1. De grondkamer herziet de in het eerste lid van artikel 326 bedoelde bepalingen van de pachtovereenkomst, indien dit gewenst is met het oog op de instandhouding of ontwikkeling van de op het land aanwezige waarden van natuur en landschap.