• Boek 7 Artikel 862 (7:862 BW)

    Afwijken ten nadele van borg

    1. Niet kan ten nadele van de borg worden afgeweken:
      1. van de artikelen 852-856 en 858-861;
      2. van de verplichtingen die de schuldeiser krachtens artikel 154 van Boek 6 jegens de borg heeft met het oog op diens mogelijke subrogatie.