• Boek 7 Artikel 1 (7:1 BW)

  Koop

  Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.

  Toelichting

  Een koopovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij een zaak levert, en de andere partij een geldsom betaald. Na het sluiten van de koopovereenkomst is de verkoper verplicht de afgesproken zaak te leveren. De koper is verplicht de koopprijs te betalen. Een koopovereenkomst kan in beginsel zowel schriftelijk als mondeling worden gesloten.

  Verplichtingen verkoper

  De belangrijkste verplichting van de verkoper is om de afgesproken zaak te leveren. Anders gezegd: de verkoper is verplicht de koopovereenkomst na te  komen.

  Daarnaast moet de afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoorden. Dit betekent dat, de geleverde zaak moet voldoen aan de afspraken tussen de koper en verkoper. Ook moet de zaak voldoen aan de (redelijke) verwachtingen van de koper.

  Verplichtingen koper

  De belangrijkste verplichting van de koper is het betalen van de afgesproken koopprijs.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.