• Boek 7 Artikel 338 (7:338 BW)

    Rechten en vorderingen pachter

    1. De uit deze afdeling voortvloeiende rechten van de pachter komen aan deze toe, onverminderd alle andere rechten en vorderingen.