• Boek 7 Artikel 132 (7:132 BW)

    Toepasselijkheid

    1. Deze titel is slechts van toepassing, indien de pandbelener een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.