• Boek 7 Artikel 705 (7:705 BW)

    Kantonrechter van de rechtbank Rotterdam bij uitsluiting bevoegd

    1. In zaken betreffende een zee-arbeidsovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan is, ongeacht het toepasselijke recht, de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam bij uitsluiting bevoegd, tenzij in deze afdeling anders is bepaald.