• Boek 7 Artikel 939 (7:939 BW)

    Tussentijdse opzegging

    1. Behalve bij opzegging wegens opzet de verzekeraar te misleiden, wordt bij tussentijdse opzegging de lopende premie naar billijkheid verminderd.