• Boek 7 Artikel 973 (7:973 BW)

    Opzettelijk teweeg brengen of meewerken aan verwezenlijken risico

    1. Aan de overeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend door degeen die onherroepelijk veroordeeld is ter zake dat hij de verwezenlijking van het risico opzettelijk teweeg heeft gebracht of daaraan opzettelijk meegewerkt heeft.