• Boek 7 Artikel 34 (7:34 BW)

    Vrees voor niet-betaling koopprijs

    1. De verkoper kan de koop door een schriftelijke verklaring ontbinden, indien het achterwege blijven van inontvangstneming hem goede grond geeft te vrezen dat de prijs niet zal worden betaald.