• Boek 7 Artikel 702 (7:702 BW)

    Tijdstip indiensttreding zeevarende

    1. De zeevarende is in dienst aan boord van het zeeschip vanaf het tijdstip dat hij zijn werkzaamheden aan boord aanvangt tot het tijdstip waarop hij van zijn werkzaamheden aan boord wordt ontheven of hij deze neerlegt.