• Boek 7 Artikel 610b (7:610b BW)

    Rechtsvermoeden arbeidsomvang

    1. Indien een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, wordt de bedongen arbeid in enige maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden.