• Boek 7 Artikel 642 (7:642 BW)

    Verjaring rechtsvordering tot toekenning van vakantie

    1. Onverminderd artikel 640a verjaart een rechtsvordering tot toekenning van vakantie door verloop van vijf jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan.