• Boek 7 Artikel 617 (7:617 BW)

  Vorm van loon

  1. De vastgestelde vorm van loon mag niet anders zijn dan:
   1. geld;
   2. indien die vorm van loon gewoonte is of wenselijk is wegens de aard van de onderneming van de werkgever: zaken, geschikt voor het persoonlijk gebruik van de werknemer en zijn huisgenoten, met uitzondering van alcoholhoudende drank en andere voor de gezondheid schadelijke genotmiddelen;
   3. het gebruik van een woning, alsmede verlichting en verwarming daarvan;
   4. diensten, voorzieningen en werkzaamheden door of voor rekening van de werkgever te verrichten, onderricht, kost en inwoning daaronder begrepen;
   5. effecten, vorderingen, andere aanspraken en bewijsstukken daarvan en bonnen.
  2. Aan de in lid 1 onder b, c en d bedoelde zaken, diensten en voorzieningen mag geen hogere waarde worden toegekend dan die welke met de werkelijke waarde daarvan overeenkomt.