• Boek 7 Artikel 902 (7:902 BW)

    Vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht

    1. Een vaststelling ter beëindiging van onzekerheid of geschil op vermogensrechtelijk gebied is ook geldig als zij in strijd mocht blijken met dwingend recht, tenzij zij tevens naar inhoud of strekking in strijd komt met de goede zeden of de openbare orde.