• Boek 7 Artikel 239 (7:239 BW)

    Begrip Minister

    1. Onder Onze Minister wordt verstaan Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst.