• Boek 7 Artikel 741 (7:741 BW)

    Garantieloon

    1. De werkgever en de zeevarende in de zeevisserij, wiens loon bestaat uit een aandeel in de vangst of de opbrengst daarvan, komen een garantieloon overeen.