• Boek 7 Artikel 745 (7:745 BW)

    Loondefinitie bij aandeel in vangst of opbrengst

    1. Voor de zeevarenden in de zeevisserij, wier loon bestaat uit een aandeel in de vangst of de opbrengst daarvan, wordt voor de toepassing van:
      1. de artikelen 719 lid 3, 732, 734, 734b, 734d, 734f, 734h, 734j en 734l onder loon verstaan het voor hen bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde bedrag, en
      2. artikel 729 lid 1 onder loon verstaan het garantieloon.