• Boek 7 Artikel 610a (7:610a BW)

    Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst

    1. Hij die ten behoeve van een ander tegen beloning door die ander gedurende drie opeenvolgende maanden, wekelijks dan wel gedurende ten minste twintig uren per maand arbeid verricht, wordt vermoed deze arbeid te verrichten krachtens arbeidsovereenkomst.