• Boek 7 Artikel 513 (7:513 BW)

    Dwingend recht

    1. Van het bij of krachtens deze titel bepaalde kan ten nadele van de reiziger niet worden afgeweken.