• Boek 7 Artikel 351 (7:351 BW)

    Vergoeding kleine herstellingen

    1. De pachter is verplicht te zijnen koste de kleine herstellingen te verrichten, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verpachter in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.