• Boek 7 Artikel 221 (7:221 BW)

    Ingebruikgeving aan derde

    1. De huurder is bevoegd het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik te geven, tenzij hij moest aannemen dat de verhuurder tegen het in gebruik geven aan die ander redelijke bezwaren zal hebben.