• Boek 7 Artikel 298 (7:298 BW)

    Nieuwe huurovereenkomst en termijn

    1. In het geval, bedoeld in artikel 296 lid 4 onder c, kan de rechter de huurder een termijn toestaan van ten hoogste een maand om het aanbod tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst alsnog te aanvaarden.