• Boek 7 Artikel 201 (7:201 BW)

  Huurovereenkomst

  1. Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.
  2. Huur kan ook op vermogensrechten betrekking hebben. In dat geval zijn de bepalingen van deze afdeling en de afdelingen 2–4 van toepassing, voor zover de strekking van die bepalingen of de aard van het recht zich daartegen niet verzet.
  3. De pachtovereenkomst wordt niet als huur aangemerkt.

  Toelichting

  In dit artikel wordt de wettelijke definitie van huur gegeven. Belangrijk hierbij is dat het moet gaan om het gebruik van een zaak dat wordt verschaft door de ene partij, waarvoor de andere partij een tegenprestatie levert. Als er van gebruik of een tegenprestatie geen sprake is, dan is er ook geen sprake van huur.

   

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.