• Boek 7 Artikel 968 (7:968 BW)

  Herroepen aanwijzing

  1. De aanwijzing van een derde als begunstigde kan niet worden herroepen:
   1. indien die derde haar heeft aanvaard;
   2. indien het risico is geëindigd door het overlijden van de verzekerde;
   3. indien een uitkering opeisbaar wordt;
   4. indien dit uit de overeenkomst voortvloeit.